Contact us

No. 1 Plant : No.160 West road Shihu, Suzhou, China     

No. 2 Plant : No.155 West road Shihu ,Suzhou ,China

Research Center :  No. 1355, Jinji Lake Avenue , Suzhou SISPARK II A310  Jiangsu Province,China


Copyright © 2016   Suzhou Vinka Electric Co., Ltd.